Bli medlem

Medlemskort köper du genom att sätta in 250 kr på vårt bankgiro 783- 2173.

För ytterligare information om medlemskap, filmer etc, kontakta:

Gun Frank Maila
073 614 62 50