Styrelsen

Ordförande
Gun Frank
Maila
073 614 62 50

Kassör
Lena Holgersson

Maila
070-565 17 99

Sekreterare
Åsa Forsman

Maila
073 975 76 24

Övriga
Gunilla Lydmark

Jennie Arningsjö

070 309 05 21

Maila
070 574 91 07

Har du synpunkter och idéer är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Vi vill också gärna veta om du är intresserad av att delta mer aktivt, t.ex genom att ta del av styrelsearbetet.