Styrelsen

Gun Frank, ordf.Maila
073 614 62 50
Gunilla Lydmark, vice ordf.Maila
070-309 05 21
Lena Holgersson, kassörMaila
070-565 17 99
Elisabeth Axelsson, sekr.Maila
070-323 13 96
Jennie Arningsjö

Maila
070-574 91 07

Har du synpunkter och idéer är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Vi vill också gärna veta om du är intresserad av att delta mer aktivt, t.ex genom att ta del av styrelsearbetet.