Styrelsen

Ordförande

Lars Elftonsson
Maila
070-432 82 85

Kassör

Lena Holgersson
Maila
070-565 17 99

Sekreterare

Gun Frank
Maila
073 614 62 50
Övriga
Åsa Forsman
Jennie Arningsjö
Maila
073 975 76 24
Maila
070 574 91 07