Hem

Kallelse till årsmöte Borgholms Filmstudio

Enligt föreningsstadgarna ska årsmöte hållas före februari månads utgång, vilket hittills alltid har varit fallet. I och med pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi tvingats frångå stadgarna och skjuta fram mötet enligt följande.

Tid: Onsdag den 16 juni 2021 kl. 16.30

Plats: Borgholms Stadsmuseum (trädgården)

Vi hälsar våra medlemmar hjärtligt välkomna och hoppas på vackert väder!

Styrelsen

Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av protokolljusterare och rösträknare
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av medlemsavgift för hösten 2021
9. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
10. Val av övriga fyra ledamöter, varav två för ett år och två för två år
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Val av valberedning
13. Övrigt

Du vet väl om att vi har en Facebooksida?

Gilla oss gärna på Facebook för att hålla dig uppdaterad om alla event, nya händelser och viktiga notiser!