Bli medlem

Medlemskort köper du genom att sätta in 220 kr på vårt bankgiro 783- 2173.

Obs! Vi tar ej emot kontanter. All betalning i samband med köp av medlemskap sker via bankgiro: 783- 2173

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Lars Elftonsson Maila
070-432 82 85
Gun Frank Maila
073 614 62 50